MotivAidWebsite van psychologiepraktijk MotivAid

Behandeling

 

 

Behandeling

Uw behandeling bij MotivAid bestaat uit een serie gesprekken. Tijdens deze gesprekken maken we het probleem helder en pakken we dit aan. Hierbij werk ik volgens de cognitieve gedragstherapie. Ook maak ik gebruik van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) als dat voor u relevant is. Ter ondersteuning van uw behandeling maak ik gebruik van het online-therapieplatform Therapieland. Therapieland biedt een specifiek aanbod voor de GGZ ontwikkeld met bewezen effectieve programma’s.
Behandeling gebeurt alleen op afspraak en na verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts.

 

 

Aanmelden

MotivAid biedt zorg in het kader van de Basis GGZ. Uw huisarts kan doorverwijzen voor hulp bij psychische problemen naar een zorgaanbieder binnen de basis GGZ of naar de gespecialiseerde GGZ. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ.

U kunt zich aanmelden bij MotivAid als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts of bedrijfsarts. Aanmelden kan door contact op te nemen met Paul Engelhardt op telefoonnummer 06 - 34 24 55 09 of door een e-mail te sturen naar: info@motivaid.net.
Zonder verwijsbrief kan de behandeling niet starten. Zorg daarom eerst voor een verwijsbrief voor u contact opneemt voor een afspraak. 
Is er door uw klachten sprake van (dreigend) uitval van uw werk? Laat dan uw werkgever of bedrijfsarts dan contact opnemen met Cenzo voor een offerte voor bedrijfszorg. Voor informatie kijkt u op de website van Cenzo. Ook attendeer ik u op de Wet Verbetering Poortwachter. Volgens deze wet bent u verplicht een actieve bijdrage te leveren aan de terugkeer naar het werk.
 

Verwijsbrief

Om de behandeling te kunnen starten is een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk. De verwijsbrief is ook nodig om eventueel aanspraak te kunnen maken op vergoeding door uw zorgverzekeraar. Als u geen verwijsbrief heeft, kunt u deze opvragen bij uw huisarts of bedrijfsarts. 
De verwijsbrief moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: 
De verwijsbief is geadresseerd aan:  

 

de heer drs. P. Engelhardt
Hoeksewaard 147D
1181CD Amstelveen

 

Verwijzen via Zorgdomein
Verwijzen naar Paul Engelhardt kan bij voorkeur plaatsvinden via Zorgdomein, een online verwijssysteem. Uw huisarts kan hiermee verwijsbrieven via zijn eigen systeem naar MotivAid sturen. De praktijk is te vinden onder: Psychiatrie/GGZ, volwassenen. Kies één van de stoornissen of Overige en zoek naar de praktijknaam 'MotivAid'.
 

Verwijsportaal voor bedrijfsartsen
Verwijzen naar Paul Engelhardt wordt eenvoudiger door uw verwijzing via het Verwijsportaal van Cenzo te laten lopen. Klik hier voor het Digitaal verwijsformulier Cenzo
 

Voorbereiding op het eerste gesprek

Ons eerste contact is telefonisch. Tijdens dit telefoongesprek plannen we de eerste afspraak en vraag ik een aantal gegevens aan u. Vervolgens moet er een aantal zaken geregeld worden voorafgaand aan het eerste behandelgesprek.

 

 

U ontvangt een e-mail ter bevestiging van onze eerste afspraak. In deze e-mail vindt u de link en inloggegevens naar de online vragenlijst en het toestemmingsformulier.

Bij het eerste gesprek neemt u de volgende zaken mee:

 

Afspraak afzeggen

Als u verhinderd bent voor een afspraak, kunt u dit zo snel mogelijk telefonisch aan mij doorgeven. Spreek eventueel mijn voicemail in. Het telefoonnummer is 06- 34 24 55 09.

Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren (telefonisch) zijn geannuleerd, breng ik kosten bij u in rekening. Het afzeggen van een afspraak op maandag dient uiterlijk op de vrijdag ervoor te gebeuren. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar of werkgever.

 

Tarieven en vergoeding

De kosten voor uw behandeling (vallend onder de Basis GGZ) bij MotivAid worden door Cenzo direct in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Bij verwijzing door een bedrijfsarts of uw werkgever wordt een deel van de kosten in rekening gebracht bij uw werkgever.

 

Als, om wat voor reden dan ook, uw zorgverzekeraar of werkgever niet betaalt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

 

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan vast. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico.

 

Het verplicht eigen risico voor 2021 is € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen, zelf moet betalen. Voor psychologische geldt dit eigen risico.

 

Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen.

 

Zorg dat u bent geïnformeerd over de vergoeding door uw zorgverzekeraar of werkgever. Meer informatie leest u bijvoorbeeld op de website Rijksoverheid.nl [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering]. Of neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

 

Het kan zijn dat u mijn naam niet vindt als u bij uw zorgverzekeraar nagaat of ik een contract heb met uw verzekeraar. Cenzo BV, waarbij ik ben aangesloten, heeft contracten met alle zorgverzekeraars, uitgezonderd Caresq. Neem voor vragen hierover contact op met Cenzo.

 

Kijk voor meer informatie over tarieven en vergoedingen op de website van Cenzo:

https://www.centraalnetwerkzorg.nl/clienten/kosten-en-vergoedingen/