MotivAidWebsite van psychologiepraktijk MotivAid

MotivAid

MotivAid is een praktijk voor psychologie voor behandeling in de Basis GGZ. Uw behandelaar bij MotivAid is Paul Engelhardt, GZ-psycholoog. Hij biedt individuele behandeling van psychische en psychosociale problemen. Denk hierbij aan angst- en/of stemmingsklachten, stress of overmatig gebruik van alcohol of drugs. Ook met werk gerelateerde klachten kunt u bij MotivAid terecht.

 

Niet alle psychische problematiek kan behandeld worden in de Basis GGZ. Bespreek met uw huisarts verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ in geval van:

 

Bij MotivAid staat motivatie voor verandering voorop. Cliënt en behandelaar werken samen aan het verhelpen van de klachten. Motivatie om het probleemgedrag te veranderen staat centraal. Deze motivatie is het resultaat van de samenwerking tussen cliënt en behandelaar.

 

Behandeling gebeurt alleen op afspraak en na verwijzing door uw huisarts of bedrijfsarts. Is er door uw klachten sprake van (dreigend) uitval van uw werk? Laat dan uw werkgever of bedrijfsarts dan contact opnemen met Cenzo B.V. voor een offerte voor bedrijfszorg. Voor informatie kijkt u op de website van Cenzo.