MotivAidWebsite van psychologiepraktijk MotivAid

Berichten

Kwaliteitsstatuut

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. 

 

Download hier het Kwaliteitsstatuut van praktijk MotivAid

 

 

<< Ga terug naar de vorige pagina